ตะกร้าสินค้าของคุณ
จำนวนทั้งหมด 0 ชิ้น
Your cart is empty!

Please continue shopping to add items to your cart.

Maybelline Fit Me Virtual Winter Meet with Pun BNK48 & Jennis BNK48

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับสิทธิ์เข้าร่วมงาน Maybelline Fit Me Virtual Winter Meet with Pun BNK48 & Jennis BNK48

***กรุณาศึกษาข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมไลฟ์ผ่าน Zoom ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ***

1.) กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน Zoom ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ตามลิงก์สำหรับลงทะเบียนที่ได้รับทางอีเมล

หมายเหตุ:

- ลิงก์นี้ ทางทีมงานได้แนบมาให้เฉพาะบุคคล เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของคุณในกิจกรรม ขอความกรุณางดการเผยแพร่แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง

- เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนจาก Zoom รวมไปถึงลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมภายใน 24 ชั่วโมง โปรดใช้ลิงก์ที่แนบมาในอีเมลนั้นเข้าร่วมมีตติ้ง Zoom ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564

2.) กรุณาอ่านคู่มือ วิธีการลงทะเบียนและเข้าร่วมมีตติ้ง Zoom จากไฟล์ .pdf ที่แนบไว้อีเมล

3.) ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้เข้าร่วมงานสามารถมารอในห้องรับรองผ่านทางลิ้งค์ Zoom ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. โดยจะมีทีมงานคอยอำนวยความสะดวก เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด โดยที่งานจะเริ่มเวลา 19.00 น.

4) ในระหว่างกิจกรรม คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดกล้อง แต่ถ้าหากคุณได้รับสิทธิ์เป็น 1ใน 10 ผู้โชคดีที่ได้คุย Group Video Call กรุณาเตรียมตัวเปิดกล้องเพื่อร่วมพูดคุยคุยกับปัญและเจนนิษฐ์

• ยอดซื้อสินค้าครบ 499 บาท*เป็นต้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS 1,500 คนแรก (จำนวน 1,500 สิทธิ์)

เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนผ่าน SMS

08469449xx [email protected]

09232519xx [email protected]

09996099xx [email protected]

06534968xx [email protected]

09397412xx [email protected]

08562427xx [email protected]

08029522xx [email protected]

09708661xx [email protected]

09937615xx [email protected]

09903056xx [email protected]

08093438xx [email protected]

08357362xx [email protected]

06471665xx [email protected]

06149264xx @[email protected]

09254199xx [email protected]

08132043xx [email protected]

08730308xx [email protected]

09810484xx [email protected]

06202710xx [email protected]

09889981xx [email protected]

09313718xx [email protected]

09568422xx [email protected]

08221319xx [email protected]

08645059xx [email protected]

09862455xx [email protected]

08213521xx [email protected]

09494156xx [email protected]

09733154xx [email protected]

06182452xx [email protected]

06227811xx [email protected]

08962554xx [email protected]

09798353xx [email protected]

09228775xx [email protected]

06401018xx [email protected]

08210866xx [email protected]

09724154xx [email protected]

09812177xx [email protected]

08697574xx [email protected]

09097399xx [email protected]

08053804xx [email protected]

09688425xx [email protected]

09259614xx [email protected]

06182452xx [email protected]

08692108xx [email protected]

09060846xx [email protected]

09291323xx [email protected]

08251456xx [email protected]

09097399xx [email protected]

09174669xx [email protected]

08855469xx [email protected]

06116784xx [email protected]

09723084xx [email protected]

06333036xx [email protected]

09991237xx [email protected]

09227476xx [email protected]

09565228xx [email protected]

09470644xx [email protected]

08660048xx [email protected]

09187842xx [email protected]

08190606xx [email protected]

09495665xx [email protected]

08505556xx [email protected]

08892447xx [email protected]

08994026xx [email protected]

06204066xx [email protected]

08673026xx [email protected]

08856264xx [email protected]

08695670xx [email protected]

09828561xx [email protected]

09964614xx [email protected]

06211963xx [email protected]

06481844xx [email protected]om

09703515xx [email protected]

08798332xx [email protected]

09084288xx [email protected]

08972814xx [email protected]

08376945xx [email protected]

09177542xx [email protected]

06223185xx [email protected]

08242853xx [email protected]

09567529xx [email protected]

08689963xx [email protected]

06378977xx [email protected]

09519544xx [email protected]

09225861xx [email protected]

09918270xx [email protected]

08029522xx [email protected]

08496338xx [email protected]

08029522xx [email protected]

06319899xx [email protected]

08660097xx [email protected]

08270908xx [email protected]

06539646xx [email protected]

08946290xx [email protected]

09729889xx [email protected]

08614844xx [email protected]

09264823xx [email protected]

09105069xx [email protected]

09099133xx [email protected] th

09264823xx [email protected]

08223703xx [email protected]

08718759xx [email protected]

09448108xx [email protected]

09881981xx [email protected]

09492694xx [email protected]

09713109xx [email protected]

09909554xx [email protected]

09708772xx [email protected]

09599517xx [email protected]

09825219xx [email protected]

09154516xx [email protected]

08836150xx [email protected]

08248116xx [email protected]

09497537xx [email protected]

06492477xx [email protected]

09021698xx [email protected]

06241969xx [email protected]

08953892xx [email protected]

09679741xx [email protected]

08191908xx [email protected]

08610482xx [email protected]

08329336xx [email protected]

08307071xx [email protected]

09921386xx [email protected]

06589000xx [email protected]

08147960xx [email protected]

08865944xx [email protected]

09951070xx [email protected]

09563208xx [email protected]

08045729xx [email protected]

06234544xx [email protected]

08300052xx [email protected]

09723084xx [email protected]

09181261xx [email protected]

08063939xx [email protected]

09225756xx [email protected]

06497498xx [email protected]

08306288xx [email protected]

08183077xx [email protected]

09326029xx [email protected]

08134700xx [email protected]

08317390xx [email protected]

08915028xx [email protected]

09716033xx [email protected]

09422419xx [email protected]

09422419xx [email protected]

09290892xx [email protected]

06161450xx [email protected]

08145758xx [email protected]

06443955xx [email protected]

06124996xx [email protected]

06252631xx [email protected]

06594027xx [email protected]

08558947xx [email protected]

09335750xx [email protected]

09589493xx [email protected]

09212421xx [email protected]

09863231xx [email protected]

08999325xx [email protected]

09227914xx [email protected]

06499266xx [email protected]

09323754xx [email protected]

08707238xx [email protected]

09178901xx [email protected]

09555065xx [email protected]

09506974xx [email protected]

09697427xx [email protected]

06530454xx [email protected]

08629486xx [email protected]

06303696xx [email protected]

08418155xx [email protected]

08158029xx [email protected]

09589122xx [email protected]

08839578xx [email protected]

09922322xx [email protected]

06216117xx [email protected]

09580628xx [email protected]

09225284xx [email protected]

08323964xx [email protected]

08001144xx [email protected]

08992426xx [email protected]

06381513xx [email protected]

08191908xx [email protected]

09718360xx [email protected]

06343299xx [email protected]

09587196xx [email protected]

08177890xx [email protected]

06318921xx [email protected]

09564323xx [email protected]

09962886xx [email protected]

08630477xx [email protected]

08776423xx [email protected]

09802189xx [email protected]

08109886xx [email protected]

06261926xx [email protected]

08553205xx [email protected]

08223755xx [email protected]

08141596xx [email protected]

08637464xx [email protected]

09536949xx [email protected]

09365832xx [email protected]

09879351xx [email protected]

09227689xx [email protected]

09173644xx [email protected]

09717253xx [email protected]

09235074xx [email protected]

09339329xx [email protected]

09287879xx [email protected]

08181791xx [email protected]

09196539xx [email protected]

09105670xx [email protected]

06235415xx [email protected]

06193004xx [email protected]

09579497xx [email protected]

09855065xx [email protected]

09942183xx [email protected]

08744111xx [email protected]

09232616xx [email protected]

06258573xx [email protected]

09169672xx [email protected]

08826624xx [email protected]

08006843xx [email protected]

09872703xx [email protected]

08177890xx [email protected]

09354128xx [email protected]

08916932xx [email protected]

08453428xx [email protected]

09533561xx [email protected]

08084338xx [email protected]

08345691xx [email protected]

09858552xx [email protected]

09313830xx [email protected]

09329629xx [email protected]

09581790xx [email protected]

09707897xx [email protected]

08358724xx [email protected]

09466429xx [email protected]

09024158xx [email protected]

09722010xx [email protected]

08136387xx [email protected]

08159789xx [email protected]

09361614xx [email protected]

09401294xx [email protected]

09842760xx [email protected]

09421954xx [email protected]

09828433xx [email protected]

09256881xx [email protected]

08425446xx [email protected]

06124883xx @[email protected]

08590747xx [email protected]

06312359xx [email protected]

09691064xx [email protected]

08626926xx [email protected]

08175668xx [email protected]

08948859xx [email protected]

08924675xx [email protected]

08637324xx [email protected]

08187510xx [email protected]

06249224xx [email protected]

08007581xx [email protected]

09691532xx [email protected]

09553181xx [email protected]

08601776xx [email protected]

06322955xx [email protected]

09362884xx [email protected]

09006075xx [email protected]

06294962xx [email protected]

08635399xx [email protected]

08300715xx [email protected]

08686144xx [email protected]

08424902xx [email protected]

08143957xx [email protected]

09040907xx [email protected]

08402654xx [email protected]

09029831xx [email protected]

06569451xx [email protected]

09732020xx [email protected]

06388448xx [email protected]

08366562xx [email protected]

09922565xx [email protected]

08166729xx [email protected]

08677285xx [email protected]

09177874xx [email protected]

06196515xx [email protected]

09394602xx [email protected]

09940961xx [email protected]

08302376xx [email protected]

06103232xx [email protected]

06181641xx [email protected]

09178702xx [email protected]

08191908xx [email protected]

06445611xx [email protected]

08638861xx [email protected]

09097582xx [email protected]

08822846xx [email protected]

08304367xx [email protected]

06570468xx [email protected]

08249764xx [email protected]

09211229xx [email protected]

08016665xx [email protected]

08972774xx [email protected]

09933565xx [email protected]

08378811xx [email protected]

09346322xx [email protected]

08783667xx [email protected]

08768741xx [email protected]

09803518xx [email protected]

09857936xx [email protected]

06119649xx [email protected]

08988437xx [email protected]

08691508xx [email protected]

08436149xx [email protected]

08988198xx [email protected]

08203485xx [email protected]

09239325xx [email protected]

09934574xx [email protected]

08095665xx [email protected]

06198923xx [email protected]

09568652xx [email protected]

09145539xx [email protected]

06132182xx [email protected]

06226992xx [email protected]

09592990xx [email protected]

08094942xx [email protected]

08968635xx [email protected]

09091811xx [email protected]

08807434xx [email protected]

09809658xx [email protected]

08196312xx [email protected]

08005233xx [email protected]

08759225xx [email protected]

08748658xx [email protected]

08266341xx [email protected]

09341591xx [email protected]

09379479xx @[email protected]

06523215xx [email protected]

06258949xx [email protected]

08857144xx [email protected]

06323727xx [email protected]

08650929xx [email protected]

09390963xx [email protected]

09188943xx [email protected]

08004858xx [email protected]

08362912xx [email protected]

09322050xx [email protected]

09090934xx [email protected]

09530856xx @[email protected]

08373072xx [email protected]

09437671xx [email protected]

06466271xx [email protected]

06592052xx [email protected]

09004719xx [email protected]

06335965xx [email protected]

08638181xx [email protected]

08319620xx [email protected]

09555154xx [email protected]

06283127xx [email protected]

06596289xx [email protected]

08972474xx [email protected]

09279150xx [email protected]

08651741xx [email protected]

08764047xx [email protected]

09098356xx [email protected]

08461105xx [email protected]

09714371xx [email protected]

08825231xx [email protected]

06163440xx [email protected]

08048640xx @[email protected]

09691663xx [email protected]

09242389xx [email protected]

08645059xx [email protected]

06166322xx [email protected]

06113084xx [email protected]

06109540xx [email protected]

08411507xx [email protected]

08989041xx [email protected]

09701702xx [email protected]

08653712xx [email protected]

08622507xx [email protected]

09448755xx [email protected]

08304111xx [email protected]

08528727xx [email protected]

08533814xx [email protected]

09828772xx [email protected]

09562065xx [email protected]

09027466xx [email protected]

09888075xx [email protected]

08355809xx [email protected]

09095153xx [email protected]

09688544xx [email protected]

09339004xx [email protected]

09854712xx [email protected]

09182728xx [email protected]

08184603xx [email protected]

09684262xx [email protected]

09825655xx [email protected]

06275058xx [email protected]

08146714xx [email protected]

09708661xx [email protected]

06232970xx [email protected]

06375250xx [email protected]

08560917xx [email protected]

09245758xx [email protected]

06323532xx [email protected]

08789491xx [email protected]

09286091xx [email protected]

08218506xx [email protected]

08496098xx [email protected]

08547055xx [email protected]

09361579xx [email protected]

09121431xx [email protected]

06535768xx [email protected]

08482951xx [email protected]

09122343xx [email protected]

08252797xx [email protected]

08300535xx [email protected]

06492991xx [email protected]

08735981xx [email protected]

06529465xx [email protected]

08199463xx [email protected]

09552107xx [email protected]

06256439xx [email protected]

06375400xx [email protected]

09808334xx [email protected]

09467539xx [email protected]

08018632xx [email protected]

08516528xx [email protected]

09368259xx [email protected]

08391127xx [email protected]

08777096xx [email protected]

09172414xx [email protected]

08368781xx [email protected]

06460875xx [email protected]

09679192xx [email protected]

09229539xx [email protected]

06164340xx [email protected]

08286567xx [email protected]

08396143xx [email protected]

09506144xx [email protected]

09511498xx [email protected]

09672590xx [email protected]

09461945xx [email protected]

08308369xx [email protected]

09126116xx [email protected]

09889322xx [email protected]

09141539xx [email protected]

06132394xx [email protected]

09313226xx [email protected]outlook.com

09561037xx [email protected]

06380802xx [email protected]

08163867xx [email protected]

09140125xx [email protected]

06136136xx [email protected]

09723423xx [email protected]

09792044xx [email protected]

08063852xx [email protected]

06489478xx [email protected]

09104790xx [email protected]

06490999xx [email protected]

08011297xx [email protected]

08221694xx [email protected]

06416823xx [email protected]

09494156xx [email protected]

09525616xx [email protected]

09062194xx [email protected]

09923932xx [email protected]

06101829xx [email protected]

06598096xx [email protected]

09842665xx [email protected]

08694597xx [email protected]

09113776xx [email protected]

09028078xx [email protected]

08307872xx [email protected]

08831803xx [email protected]

08551764xx [email protected]

09270817xx [email protected]

08190602xx [email protected]

09876580xx [email protected]

09337729xx [email protected]

08156392xx [email protected]

08759342xx [email protected]

08547055xx [email protected]

09358665xx [email protected]

09701728xx [email protected]

08415078xx [email protected]

08415078xx [email protected]

08244272xx [email protected]

08991235xx [email protected]

09895953xx [email protected]

08388033xx [email protected]

08547055xx [email protected]

08321196xx [email protected]

09946109xx [email protected]

08766268xx [email protected]

08945621xx [email protected]

09350680xx [email protected]

09094858xx [email protected]

09151699xx [email protected]

09297172xx [email protected]

08630062xx [email protected]

09723084xx [email protected]

09029043xx [email protected]

06312520xx [email protected]

09238795xx [email protected]

08291416xx [email protected]

08680166xx [email protected]

08193344xx [email protected]

06526174xx [email protected]

08816889xx [email protected]

06526514xx [email protected]

09915094xx [email protected]

09165025xx [email protected]

09170165xx [email protected]

09873855xx [email protected]

08061680xx [email protected]

08057284xx [email protected]

09681415xx [email protected]

06127490xx [email protected]

06416935xx [email protected]

09432355xx [email protected]

09352347xx [email protected]

06455294xx [email protected]

08148127xx [email protected]

08591563xx [email protected]

09440687xx [email protected]

06225143xx [email protected]

08329463xx [email protected]

06433802xx [email protected]

08685905xx [email protected]

09369888xx [email protected]

08529958xx [email protected]

06262305xx [email protected]

06359785xx [email protected]

06539674xx [email protected]

06216849xx [email protected]

09843872xx [email protected]

06178539xx [email protected]

09345391xx [email protected]

09256716xx [email protected]

08240642xx [email protected]

08308068xx [email protected]

08358352xx [email protected]

09454203xx [email protected]

08010973xx [email protected]

08900892xx [email protected]

08086258xx [email protected]

08636360xx [email protected]

08244914xx [email protected]mail.com

08900143xx [email protected]

08965192xx [email protected]

09551916xx [email protected]

08966415xx [email protected]

08059446xx [email protected]

06608137xx [email protected]

08245869xx [email protected]

09719307xx [email protected]

08992129xx [email protected]

09065630xx [email protected]

09493660xx [email protected]

08749666xx [email protected]

09228047xx [email protected]

06372974xx [email protected]

09619881xx [email protected]

08013062xx [email protected]

08328037xx [email protected]

09927092xx [email protected]

08632425xx [email protected]

08644614xx [email protected]

08655185xx [email protected]

08140434xx [email protected]

08349697xx [email protected]

08204770xx [email protected]

08276905xx [email protected]

08516620xx [email protected]

08948289xx [email protected]

09104790xx [email protected]

06490999xx [email protected]

06124883xx @[email protected]

06232525xx [email protected]

09322810xx [email protected]

08766268xx [email protected]

09277474xx [email protected]

06425045xx [email protected]

09564077xx [email protected]

08902331xx [email protected]

09267821xx [email protected]

09482937xx [email protected]

08050212xx [email protected]

09493701xx [email protected]

09018825xx [email protected]

09853228xx [email protected]

09313538xx [email protected]

06131887xx [email protected]

09841697xx [email protected]

09710283xx [email protected]

09852081xx [email protected]

09023884xx [email protected]

08417204xx [email protected]

09833059xx [email protected]

09508324xx [email protected]

08263634xx [email protected]

08309233xx [email protected]

09924788xx [email protected]

09032336xx [email protected]

09449512xx [email protected]

06597235xx [email protected]

08323090xx [email protected]

09448383xx [email protected]

06496791xx [email protected]

09324725xx [email protected]

08997223xx [email protected]

09186449xx [email protected]

08947732xx [email protected]

08732181xx [email protected]

09259502xx [email protected]

08462295xx [email protected]

08859458xx [email protected]

08859458xx [email protected]

09704372xx [email protected]

09690247xx [email protected]

09289271xx [email protected]

09531355xx [email protected]

09097928xx [email protected]

09095257xx [email protected]

09310837xx [email protected]

06534863xx [email protected]

09887141xx [email protected]

09655238xx [email protected]

09944207xx [email protected]

08680420xx [email protected]

09902785xx [email protected]

08149000xx [email protected]

06354707xx [email protected]

06375000xx [email protected]

06391850xx [email protected]

09884042xx [email protected]

09721237xx [email protected]

09226473xx [email protected]

09554091xx [email protected]

09274227xx [email protected]

09496367xx [email protected]

08825408xx [email protected]

09343277xx [email protected]

09863969xx [email protected]

06107660xx [email protected]

09058463xx [email protected]

09792377xx [email protected]

08696606xx treepi[email protected]

09463495xx [email protected]

06497670xx [email protected]

08036035xx [email protected]

06340962xx [email protected]

08266529xx [email protected]

06595461xx [email protected]

08359277xx [email protected]

08951885xx [email protected]

09118589xx [email protected]

09684712xx [email protected]

09425492xx [email protected]

08400361xx [email protected]

06425045xx [email protected]

09474019xx [email protected]

09807518xx [email protected]

09259914xx [email protected]

09509643xx [email protected]

06307547xx [email protected]

09277875xx [email protected]

09959154xx [email protected]

09452920xx [email protected]

06494622xx [email protected]

08226038xx [email protected]

09700759xx [email protected]

09833815xx [email protected]

06322949xx [email protected]

09813733xx [email protected]

09810337xx [email protected]

06570488xx [email protected]

06229333xx [email protected]

06539144xx [email protected]

09356738xx [email protected]

08282120xx [email protected]

06258794xx [email protected]

09113038xx [email protected]

09542976xx [email protected]

09672703xx [email protected]

08676434xx [email protected]

08142104xx [email protected]

09501417xx [email protected]

09455094xx [email protected]

09362457xx [email protected]

08025231xx [email protected]

08928046xx [email protected]

09942142xx [email protected]

09842470xx [email protected]

09284976xx [email protected]

09372761xx [email protected]

06127972xx [email protected]

08731725xx [email protected]

08865194xx [email protected]

09377206xx [email protected]

09501316xx [email protected]

09373051xx [email protected]

08097098xx [email protected]

06126282xx [email protected]

06403659xx [email protected]

09821022xx [email protected]

06223098xx [email protected]

06554312xx [email protected]

09289205xx [email protected]

08261911xx [email protected]

09301625xx [email protected]

09499768xx [email protected]

08154196xx [email protected]

08432030xx [email protected]

09536221xx [email protected]

06319062xx [email protected]

09366449xx [email protected]

09926270xx [email protected]

08641685xx [email protected]

09849465xx [email protected]

09443875xx [email protected]

09911375xx [email protected]

08059789xx [email protected]

09179050xx [email protected]

09730497xx [email protected]

09897535xx [email protected]

08811298xx [email protected]

06210136xx [email protected]

08855121xx [email protected]

06115832xx [email protected]

08947941xx [email protected]

09517922xx [email protected]

09550186xx [email protected]

09501305xx [email protected]

08401960xx [email protected]

09315823xx [email protected]

08575723xx [email protected]

06603119xx [email protected]

09454572xx [email protected]

06453582xx [email protected]

09436447xx [email protected]

09296660xx [email protected]

09182147xx [email protected]

09336097xx [email protected]

08493329xx [email protected]

06317097xx [email protected]

08130245xx ransgima[email protected]

08253776xx [email protected]

09723168xx [email protected]

09176439xx [email protected]

08059789xx [email protected]

09525458xx [email protected]

08637781xx [email protected]

08241669xx [email protected]

06108001xx [email protected]

09352823xx [email protected]

06224194xx [email protected]

08254576xx [email protected]

06453437xx [email protected]

09107154xx [email protected]

08422471xx [email protected]

09947113xx [email protected]

08929983xx [email protected]

09364125xx [email protected]

09608405xx [email protected]

06536859xx [email protected]

09107154xx [email protected]

08743931xx [email protected]

09375474xx [email protected]

09503576xx [email protected]

06256314xx [email protected]

08955544xx [email protected]

09574240xx [email protected]

09266192xx [email protected]

09676444xx [email protected]

09555003xx [email protected]

08635935xx [email protected]

09910854xx [email protected]

09612812xx [email protected]

06521404xx [email protected]

09375148xx [email protected]

08850495xx [email protected]

09182941xx [email protected]

09719307xx [email protected]

06284283xx [email protected]

08059789xx [email protected]

08279560xx [email protected]

08282428xx [email protected]

08215456xx [email protected]

09305180xx [email protected]

09598763xx [email protected]

09256283xx [email protected]

06453627xx [email protected]

08634903xx [email protected]

09362760xx [email protected]

08729325xx [email protected]

06568269xx [email protected]

09093071xx [email protected]

08325637xx [email protected]

06105027xx [email protected]

09571336xx [email protected]

09249444xx [email protected]

09526255xx [email protected]

08434483xx [email protected]

09700668xx [email protected]

06159340xx [email protected]

08270711xx [email protected]

08826770xx [email protected]

09544578xx [email protected]

06414317xx [email protected]

09696086xx [email protected]

09615833xx [email protected]

09254215xx [email protected]

06343119xx [email protected]

08042504xx [email protected]

08298324xx [email protected]

08105093xx [email protected]

08188928xx [email protected]

08817052xx [email protected]

08057006xx [email protected]

09088749xx [email protected]

06148527xx [email protected]

09732800xx [email protected]

09834719xx [email protected]

08188915xx [email protected]

06445349xx [email protected]

06597235xx [email protected]

09917132xx [email protected]

09804620xx [email protected]

09596158xx [email protected]

09877869xx [email protected]

09593548xx [email protected]

06360146xx [email protected]

06237501xx [email protected]

08327866xx [email protected]

09555283xx [email protected]

09286592xx [email protected]

09344043xx [email protected]

09565960xx [email protected]

09913692xx [email protected]

08426455xx [email protected]

09424941xx [email protected]

09487200xx [email protected]

08003641xx [email protected]

09792983xx [email protected]

06321464xx [email protected]

09696951xx [email protected]

08126680xx [email protected]

09987996xx [email protected]

08205082xx [email protected]

09060846xx [email protected]

09895012xx [email protected]

09938323xx [email protected]

06494954xx [email protected]

08737046xx [email protected]

09276880xx [email protected]

09155327xx [email protected]

08411432xx [email protected]

09555339xx [email protected]

09182347xx [email protected]

09232150xx [email protected]

06451475xx [email protected]

06589000xx [email protected]

08695670xx [email protected]

06589000xx [email protected]

09260956xx [email protected]

08539360xx [email protected]

09826246xx [email protected]

09243512xx [email protected]

08075594xx [email protected]

09244434xx [email protected]

09316493xx [email protected]

09722570xx [email protected]

08417301xx [email protected]

08243150xx [email protected]

09684204xx [email protected]

09827603xx [email protected]

08059789xx [email protected]

06196515xx [email protected]

09801247xx [email protected]

06196515xx [email protected]

06120409xx [email protected]

08059789xx [email protected]

09060846xx [email protected]

08059789xx [email protected]

09028067xx [email protected]

08584844xx [email protected]

08989489xx [email protected]

09724229xx [email protected]

06250843xx [email protected]

08500788xx [email protected]

09359286xx [email protected]

08059789xx [email protected]

09906185xx [email protected]

09463732xx [email protected]

06177613xx [email protected]

06532391xx [email protected]

08562862xx [email protected]

08435156xx [email protected]

08210866xx [email protected]

08512919xx [email protected]

09443583xx [email protected]

09669645xx [email protected]

09813609xx [email protected]

08597453xx [email protected]

06538950xx [email protected]

06349456xx [email protected]

06455256xx [email protected]

08241758xx [email protected]

08656676xx [email protected]

06495494xx [email protected]

08709717xx [email protected]

06256583xx [email protected]

06377560xx [email protected]

09369697xx [email protected]

06293515xx [email protected]

06209756xx [email protected]

09889236xx [email protected]

09875842xx [email protected]

09291683xx [email protected]

09549292xx [email protected]

06463273xx [email protected]

09887141xx [email protected]

08250862xx [email protected]

09339649xx [email protected]

09857936xx [email protected]

06273422xx [email protected]

08629546xx [email protected]

08345027xx [email protected]

08509753xx [email protected]

06289775xx [email protected]

08266341xx [email protected]

09604089xx [email protected]

08400249xx [email protected]

06209756xx [email protected]

08094528xx [email protected]

06392047xx [email protected]

08206317xx [email protected]

09616565xx [email protected]

09400813xx [email protected]

09997561xx [email protected]

09827413xx [email protected]

08114915xx [email protected]

08229678xx [email protected]

09554025xx [email protected]

09713638xx [email protected]

08465492xx [email protected]

09719307xx [email protected]

040167xx [email protected]

07-19307xx [email protected]

036366xx [email protected]

08635008xx [email protected]

09500556xx [email protected]

09531793xx [email protected]

08426444xx [email protected]

• ยอดซื้อสินค้าครบ 199 บาทเป็นต้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ ที่เป็นผู้โชคดีได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน (จำนวน 500 สิทธิ์)

เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนผ่าน SMS

09842760xx [email protected]

08128694xx [email protected]

09684712xx [email protected]

06570488xx [email protected]

08101878xx [email protected]

06380802xx [email protected]

09902785xx [email protected]

06421547xx [email protected]

06135455xx [email protected]

06121446xx [email protected]

06232970xx [email protected]

08393633xx [email protected]

08090952xx [email protected]

09128032xx [email protected]

09448108xx [email protected]

08025231xx [email protected]

06259363xx [email protected]

09441629xx [email protected]

09608405xx [email protected]

08641250xx [email protected]

09723168xx [email protected]

06144592xx [email protected]

09339649xx [email protected]

08394295xx [email protected]

06115832xx [email protected]

09825246xx [email protected]

09487081xx [email protected]

09177527xx [email protected]

09600124xx [email protected]

09024825xx [email protected]

09350669xx [email protected]

09474079xx [email protected]

09254133xx [email protected]

06502902xx [email protected]

09583717xx [email protected]

08644931xx [email protected]

09254215xx [email protected]

06248444xx [email protected]

09891511xx [email protected]

06555961xx [email protected]

09860423xx [email protected]

08590765xx [email protected]

09942142xx [email protected]

09582433xx [email protected]

06215448xx [email protected]

09177933xx [email protected]

08676718xx [email protected]

09308131xx [email protected]

08001425xx [email protected]

08190572xx [email protected]

09535419xx [email protected]

09225196xx [email protected]

09693645xx [email protected]

09196539xx [email protected]

09531793xx [email protected]

09531793xx [email protected]

06378937xx [email protected]

08947302xx [email protected]

08991235xx [email protected]

08640042xx [email protected]

09244044xx [email protected]

09471077xx [email protected]

08443099xx [email protected]

09039652xx [email protected]

08369169xx [email protected]

08316266xx [email protected]

09309897xx [email protected]

06178236xx [email protected]

06401284xx [email protected]

08783667xx [email protected]

09140125xx [email protected]

09095153xx [email protected]

06301439xx [email protected]

08644931xx [email protected]

09254215xx [email protected]

08881549xx [email protected]

09185348xx tk.mk[email protected]

• ผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์เข้าชมงาน และได้รับสิทธิพิเศษ เพื่อคุย Video Call กับ Pun และ Jennis ในห้องแชทแยกเฉพาะสำหรับการคุยรวม Group Video Call พร้อมกันระหว่าง Pun กับ Jennis รวมกันเป็นเวลา 10 นาที (จำนวน 10 สิทธิ์)

เบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ใช้ลงทะเบียนผ่าน SMS

09654799xx [email protected]

08835486xx [email protected]

09349316xx [email protected]

06154585xx [email protected]

08314799xx [email protected]

09720479xx [email protected]

09363260xx [email protected]

09733663xx [email protected]

06294962xx [email protected]

06181641xx [email protected]

ข้อปฎิบัติตนในการเข้าร่วมชมงาน Maybelline Fit me Virtual Winter Meet with Pun BNK48 & Jennis BNK48 (รบกวนอ่านโดยละเอียดและปฎิบัติตาม)

1. ผู้เข้าร่วมงานใน Zoom ต้องเป็นผู้ซื้อที่ถูกต้องตามกติกาการสั่งซื้อของกิจกรรมที่ได้รับสิทธิ์ยืนยันทาง SMS และเข้าชมได้ 1 ท่าน / 1 อีเมล

2. ผู้เข้าร่วมการชม live ในซูม ขอความร่วมมือให้เปิดกล้องเพื่อร่วมสนุกในงานกับ BNK48 (แต่หากลูกค้าไม่สะดวก สามารถทำการปิดกล้องได้ค่ะ) และห้ามทำการเพนท์หน้าในการเปิดกล้อง

3. งดใช้คำพูดไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายทั้งในรูปแบบเสียง ท่าทาง หรือการพิมพ์

4. ในระหว่างการจัดกิจกรรมห้ามบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว(วีดีโอ) รวมถึงการบันทึกเสียงตลอดการจัดกิจกรรมยกเว้นในช่วงเวลากิจกรรมที่ทาง MC ประกาศอนุญาตให้ถ่ายภาพได้ เท่านั้น

5. ห้ามเข้าร่วมจากสถานที่ที่มีการหวงห้าม และ สถานที่ที่ห้ามการสื่อสาร

6. หากผู้เข้าร่วมไม่ปรากฏตัวบนกล้องเป็นระยะเวลาเกิน 10 นาที หรือมีบุคคลอื่นนอกจากผู้เข้าร่วม (ยกเว้นผู้ปกครอง) อยู่ในกล้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง หรือเชิญออกจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. หากพบเห็นการกระทำที่น่าสงสัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายหรือรบกวนทั้งตัวศิลปินและผู้เข้าร่วมงานคนอื่น ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง หรือเชิญออกจากกิจกรรมโดยไาม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. ในกรณีเกิดการพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อห้าม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง หรือเชิญออกจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. หากท่านนำกระดานข้อความ หรืออุปกรณ์อื่นๆ มาร่วมในจอขณะชมกิจกรรม จะต้องผ่านการตรวจสอบเนื้อหาจากทีมงานก่อน โดยสามารถส่งมาได้ที่ inbox FB page/Twitter: Maybelline Thailand ก่อนเริ่มงานภายในวันที่ 1 ธ.ค. 64 เพื่อสอบถามก่อน หากมีการชูป้ายข้อความที่ไม่เหมาะสมระหว่างงาน ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง หรือเชิญออกจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของที่ทางผู้จัดห้าม (โลหะ, ของเหลว, มีดคัตเตอร์, กรรไกร, ดินปืน ฯลฯ) ออกมาแสดง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมในขณะที่ท่านมึนเมา

11. ทางผู้จัดงานและศิลปินจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหา หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำ ที่ทางผู้จัดงานห้าม หรือการกระทำที่เทียบเท่า โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงาน

ข้อปฎิบัติตนของผู้โชคดีที่ได้เข้าร่วมสิทธิ์ Group Video call (รบกวนอ่านโดยละเอียดและปฎิบัติตาม)

Maybelline Fit me Virtual Winter Meet with Pun BNK48 & Jennis BNK48

1. กรุณาแจ้งคำถามที่จะพูดคุยให้ทีมงานทราบก่อนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 64 โดยจะมีทีมงานติดต่อไปเพื่อยืนยันสิทธิ์และคำถาม

2. ผู้โชคดีทั้ง 10 ท่านสามารถเลือกถาม 1 คำถามกับ ปัญ หรือ เจนนิษฐ์ เพียง 1 คนตามที่ตกลงไว้กับทีมงาน (5 ท่าน ต่อ 1 เมมเบอร์)

3. ทีมงานขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า ลักษณะกิจกรรมเป็นแบบ Group Video Call ผู้โชคดีท่านอื่นๆ จะอยู่ร่วมด้วยตลอดการพูดคุย 10 นาที

4. งดใช้คำพูดไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคาย

5. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ทำการถ่ายภาพ หรือคลิปวีดีโอระหว่างการพูดคุยกับเมมเบอร์ ยกเว้นในกรณีที่ MC ประกาศอนุญาตเท่านั้น

6. ห้ามแสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมระหว่างพูดคุยโดยไม่ได้รับอนุญาต ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้องและไมค์ หรือเชิญออกจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ทุกท่านจะพูดคุยได้คนละ 1 นาที และหมดเวลาตามที่ MC แจ้งให้ทราบ และต่อที่คนถัดไปทันที

8. ในกรณีเกิดการพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อห้าม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกล้อง หรือเชิญออกจากกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับ Zoom กรุณาติดต่อ [email protected]

Oops, it looks like you're not logged in! Please หรือ สร้างบัญชี.