ตะกร้าสินค้าของคุณ
จำนวนทั้งหมด 0 ชิ้น
Your cart is empty!

Please continue shopping to add items to your cart.

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม
COSMIC BLACK FRIDAY LIVE WITH JAM
(#JamxMNYBlackFriday)


TIKTOK DATE WITH JAM

FRI 24 NOV 2023 | 7PM | @maybelline_thailand

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องซื้อผลิตภัณฑ์มาสคาร่า Sky High รุ่น Cosmic Black อย่างน้อย 1 แท่ง ร่วมกับสินค้าใดๆของเมย์เบลลีนก็ได้ ใน 1 คำสั่งซื้อ ใน TikTok Shop ผ่านทาง Maybelline Official Store (@maybelline_thailand) และทำการจ่ายเงินให้ครบถ้วน ภายในเวลา เวลา 00.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 จนถึงเวลา 23.59 น. ของถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามข้อกำหนดเบื้องต้นอย่างครบถ้วน และมียอดสั่งซื้อสูงที่สุด เป็นลำดับที่ 1 ถึง 10 จึงจะได้รับของรางวัล

ของรางวัล

ของรางวัลจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

1. Top Spender ลำดับที่ 1 - สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยยอดสะสมการซื้อที่มูลค่าสูงสุดจำนวน 1 ที่ (มูลค่า 10,000 บาท ต่อรางวัล)

● เสื้อแจ็คเก็ตแจม: เสื้อแจ๊คเก็ตหนังของแจมสี Cosmic Black จาก MV และงาน Date Night event
● Photo Canvas: รูป Canvas พร้อมกรอบไม้แบบแขวน ขนาด 20x30 นิ้ว พร้อมลายเซ็นสดจาก แจม-รชตะ

2. Top Spender ลำดับที่ 2-10 - สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยยอดสะสมการซื้อที่มูลค่าสูงสุดจำนวน 9 ที่ (มูลค่า 5,000 บาท ต่อรางวัล)

● Photo Canvas: รูป Canvas พร้อมกรอบไม้แบบแขวน ขนาด 12x18 นิ้ว พร้อมลายเซ็นสดจาก แจม-รชตะ

รวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้น 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

กำหนดในการร่วมกิจกรรม

วันร่วมกิจกรรม

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
- เวลา 00.00 น.- 23.59 น.

อัพเดทยอดสะสมสูงสุด

- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
- เวลา 12.00 18.00 20.00 23.00 น.
ผ่านทาง Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH)

วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

- วันที่ 8 ธันวาคม 2566
- เวลา 18.00 น ผ่านทาง Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH)

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. คำสั่งซื้อสินค้าใน Tiktok Shop จะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ไม่มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กล่าวคือมีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า คำสั่งซื้อที่ทำการยกเลิกภายหลังถือเป็นโมฆะ

2. เมื่อประกาศผลเรียบร้อยแล้ว ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องมาติดต่อขอรับของรางวัลผ่านทาง Inbox โดยใช้ บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน ชื่อ-นามสกุลของผู้ได้รับรางวัลจะต้องตรงกับชื่อ-นามสกุลในคำสั่งซื้อของ TikTok Shop ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2566

3. พนักงาน บริษัทและครอบครัว ของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

4. ตลอดระยะเวลาการร่วมสนุก ผู้โชคดี 1ท่าน/ 1 บัตรประชาชน สามารถรวมใบเสร็จได้ มีสิทธิ์ได้รับเพียง 1 รางวัล ที่มีมูลค่าสูงสุดเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

5. ผลการจับรางวัลและคำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

6. หากเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

7. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนำชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ในการประกาศผล และรายละเอียดอื่นใดเพื่อใช้ประกอบในการลงทะเบียนและจัดส่งของรางวัล

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทาง TikTok Shop จำเป็นต้องมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้าภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

Oops, it looks like you're not logged in! Please หรือ สร้างบัญชี.