กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม
BEYOND THE SKY – SKY HIGH 3RD ANNIVERSARY

(#PPXBEYONDTHESKYEVENT)

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิร่วมลุ้น เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ดังต่อไปนี้


l. รับ 1 สิทธิ์ร่วมลุ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ

เมื่อซื้อมาสคาร่า Sky High ตั้งแต่ 2 แท่งขึ้นไป (โดยสามารถคละรุ่นสินค้าได้ระหว่างมาสคาร่า Sky High รุ่น Waterproof หรือ มาสคาร่า Sky High รุ่น Cosmic Black) ใน 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่ เวลา 00:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 18:00 น. ของวันที่ 10 มีนาคม 2567

จากร้านค้าที่ร่วมรายการดังต่อไปนี้

● Watsons (สาขาใดก็ได้) รวมถึง ร้านค้า Watsons ออนไลน์ ทาง https://www.watsons.co.th
● ร้านค้าทางการของเมย์เบลลีน MAYBELLINE OFFICIAL STORE บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ต่อไปนี้

o Lazada,
o Shopee, และ
o TikTok Shop

ll. รับ 2 สิทธิ์ร่วมลุ้น ต่อ 1 ใบเสร็จ

เมื่อซื้อมาสคาร่า Sky High ตั้งแต่ 2 แท่งขึ้นไป (โดยสามารถคละรุ่นสินค้าได้ระหว่างมาสคาร่า Sky High รุ่น Waterproof หรือ มาสคาร่า Sky High Cosmic Black) และ ซื้อเซรั่มบำรุงขนตา Sky High Boosting Serum อย่างน้อย 1 แท่ง ใน 1 ใบเสร็จ ตั้งแต่ เวลา 00:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 18:00 น. ของถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567

โดยซื้อจากร้านค้า Watsons (สาขาใดก็ได้) รวมถึง ร้านค้า Watsons ออนไลน์ ทางhttps://www.watsons.co.th) เท่านั้น

*หมายเหตุ: Sky High Boosting Serum มีวางจำหน่ายเฉพาะช่องทาง Watsons และ https://www.watsons.co.th เท่านั้น

2. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ผ่าน QR CODE ในประกาศผ่านช่องทาง Maybelline Thailand Facebook (https://www.facebook.com/maybellinethailand), Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH) เพื่อเข้าสู่ Microsite โดยจะเปิดให้เริ่มลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ได้ตั้งแต่ เวลา 00:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 18:00 น. ของถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567 พร้อมอัพโหลดใบเสร็จและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเก็บใบเสร็จการซื้อสินค้าไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล โดยวันที่ซื้อสินค้าที่ระบุในใบเสร็จที่ร่วมลงทะเบียน จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น และไม่สามารถนำใบเสร็จหลายใบมารวมกันเพื่อให้ได้มูลค่าตามที่กำหนด โดยจะต้องมีสินค้าที่กำหนดรวมอยู่ใน 1 ใบเสร็จ ต่อ 1 การลงทะเบียน

4. กรณีเป็นคำสั่งซื้อสินค้าในช่องทางออนไลน์ อาทิ เช่น ร้านค้า Watsons ออนไลน์ ทางhttps://www.watsons.co.th, MAYBELLINE OFFICIAL STORE บนแพลตฟอร์ม LAZADA, SHOPEE, และ TIKTOK SHOP คำสั่งซื้อสินค้าจะต้องเป็นคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์ โดยไม่มีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กล่าวคือมีการชำระเงินเรียบร้อยและสินค้าได้ถูกจัดส่งถึงลูกค้า คำสั่งซื้อที่ทำการยกเลิกภายหลังถือเป็นโมฆะ

5. ทั้งนี้ ผู้ร่วมสนุกจะต้องทำตามกติกาการร่วมสนุกอย่างครบถ้วนเท่านั้น ถ้าทำตามกติกาการร่วมสนุกไม่ครบ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ให้ถือว่าสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นโมฆะ ทางบริษัทฯจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ

ของรางวัล

Lucky Draw

รางวัล มูลค่ารางวัลละ 999 บาท รวมทั้งสิ้น 160 รางวัล รวมเป็นมูลค่า 159,840 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดย ใน 1 รางวัล จะประกอบด้วย สิทธิ์เข้าร่วมงาน Beyond the Sky: 3rd Anniversary – PP x Sky High ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 จำนวน 1 สิทธิ์ และ สิทธิพิเศษอื่น ๆ ดังต่อไปนี้:

● สิทธิ์เข้าร่วมงาน Beyond the Sky: 3rd Anniversary – PP x Sky High จำนวน 1 สิทธิ์
● สิทธิ์ใช้บริการ Sky Lounge พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม
● Postcard ขนาด 4x6 นิ้ว จากคอลเลคชั่น PP x Sky High 3rd Anniversary จำนวน 1 ใบ
● PP x Sky High Merchandise จำนวน 1 ชิ้น
● สิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ใน 20 ผู้โชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมพิเศษบนเวที

สำหรับผู้โชคดีที่ได้ซื้อ เซรั่มบำรุงขนตา Sky High Boosting Serum อย่างน้อย 1 ชิ้นใน 1 ใบเสร็จ (*เฉพาะลูกค้า Watsons และ Watsons ออนไลน์) จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้:

● สิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ใน 10 ผู้โชคดีที่ได้รับเลือกเป็น 'ผู้ชม' โชว์ ‘Beyond the Sky’ ของ PP Krit ในพื้นที่พิเศษบริเวณเวที โดยทางผู้จัดเป็นผู้กำหนดให้
● สิทธิ์ลุ้นเป็น 1 ใน 10 ผู้โชคดี ที่ได้รับเลือกชิมเมนูเครื่องดื่มที่พีพีเป็นคนทำ ณ โซน Sky Lounge
● รับ Postcard ขนาด 4x6 นิ้ว จากคอลเลคชั่น PP x Sky High 3rd Anniversary เพิ่มอีก 1 ใบ รวมเป็นจำนวน 2 ใบ

กำหนดในการร่วมกิจกรรม

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม

● เวลา 00:00 น. ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงเวลา 18:00 น. ของถึงวันที่ 10 มีนาคม 2567

วันจับรางวัล

● วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 11:00 น. ณ เลขที่ 54/53 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี

● วันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 12:00 น. ผ่านทาง Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH)

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนจัดการกิจกรรมชิงรางวัลของแบรนด์เมย์เบลลีน) จะจัดพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ นามสกุล และเลขที่ใบเสร็จของผู้ร่วมรายการลงบนกระดาษ ตัดเป็นชิ้นส่วน แล้วรวบรวมชิ้นส่วนทั้งหมดมาจับรางวัล โดยใช้วิธีโยนขึ้นบนอากาศ และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ แขกผู้มีเกียรติ จับชิ้นส่วน ต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อสุ่มผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้
2. บริษัท โมบาย คอนเน็ค จำกัด (ตัวแทนจัดการกิจกรรมชิงรางวัลของแบรนด์เมย์เบลลีน) จะทำการจับรางวัล ณ เลขที่ 54/53 หมู่ที่ 6 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยจะทำการจับรางวัล ในวันที่ 12 มีนาคม 2567 ในเวลา 11:00 น.
3. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทาง Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 12:00 น.
4. เเมื่อจับรางวัลและประกาศผลเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ ในการเข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล โดยจะเริ่มทำการติดต่อผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หากไม่สามารถติดต่อได้ภายในกำหนดเวลา จะดึงรายชื่อลำดับ สำรองขึ้นมาแทน (ลำดับสำรองเรียงตามลำดับตอนจับรางวัล) ผู้โชคดีจะต้องเตรียมหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนมาที่หน้างาน คือ บัตรประชาชนตัวจริง และใบเสร็จตัวจริง หรือใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส์
5. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถซื้อสินค้าและลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้หลายสิทธิ์ แต่ขอสงวนสิทธิ์ ผู้โชคดี 1 ท่าน สามารถได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น
6. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำการยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอคืนเงิน จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยทันที
7. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Maybelline Thailand Facebook (https://www.facebook.com/maybellinethailand) และ Maybelline Thailand Twitter (@MAYBELLINE_TH)
8. พนักงานของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และครอบครัว หรือบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ หรือ 2 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ซื้อเซรั่มบำรุงขนตา Sky High Boosting Serum อย่างน้อย 1 แท่งเพิ่ม โดยต้องมีสินค้าตามที่กำหนดในเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น ทั้งนี้ ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งของอื่นใดได้
10. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรองไว้ใช้ ในกรณีที่ ผู้โชคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนในการขอรับรางวัล หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีเพื่อเข้ารับรางวัลได้ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
11. หากเกิดข้อพิพาท คำตัดสินของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ถือว่า ผู้ร่วมสนุกทุกรายที่เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้ตกลงยอมรับ ข้อกำหนดตามกติกาและเงื่อนไข ของการชิงรางวัลนี้ทุกประการ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวของกิจกรรมนี้
13. ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและนำชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ในการประกาศผล และรายละเอียดอื่นใด เพื่อใช้ประกอบในการลงทะเบียนและจัดส่งของรางวัล
14. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องถือสัญชาติไทย สำหรับการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ ร้านค้า Watsons ออนไลน์ ทาง https://www.watsons.co.th, MAYBELLINE OFFICIAL STORE บนช่องทาง LAZADA, SHOPEE, และ TIKTOK SHOP ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
15. การจัดลำดับที่นั่ง จะมีการจับฉลากเลขที่นั่งหน้างาน ณ จุดลงทะเบียน มาลงทะเบียนก่อน มีสิทธิ์จับฉลากก่อน โดยเวลาเริ่มลงทะเบียน, สถานที่จัดงาน, และรายละเอียดงาน จะแจ้งให้กับผู้โชคดีทราบในภายหลัง
16. การประกาศรางวัลสำหรับสิทธิพิเศษที่ให้เพิ่มเติมแก่ผู้โชคดีที่ซื้อ เซรั่มบำรุงขนตา Sky High Boosting Serum เพิ่มอย่างน้อย 1 ชิ้นใน 1 ใบเสร็จ ตามเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้ข้างต้น จะเกิดขึ้นในงาน Event ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 โดยจะเป็นการสุ่มจับฉลาก