เมย์เบลลีน นิวยอร์ก ร่วมจิตสำนึก

เรารังสรรค์เมคอัพ เรายังมุ่งมั่นในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ของเรา ทีละก้าว ทีละขั้นตอน แต่นั่นต้องอาศัยความร่วมมือจากพวกเราทุกคน เราให้คำมั่นในการร่วมจิตสำนึก


ในฐานะแบรนด์เครื่องสำอางอันดับ 1 ของโลก เราได้แรงบันดาลใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อรังสรรค์โมเดลการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น ดังนั้นเราจึงมีความยินดีที่จะแนะนำโปรแกรมร่วมจิตสำนึก ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายแห่งความพยายามในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบรรจุหีบห่อ การกำจัดทิ้ง การผลิต และการคิดค้นสูตรที่เราต้องการให้บรรลุผลภายในปี 2030

 1. บรรจุภัณฑ์

  ณ ปัจจุบัน

  เราค้นคว้าหาวิธีใช้วัสดุที่รีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ของเรา

   

  ทำได้อย่างไร

  • ตั้งแต่ปี 2018 เราได้ทดแทนพลาสติกบริสุทธิ์จำนวน 600 ตัน ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพถึง 3 เท่า (ไม่รวมฐาน)ด้วยพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล มาใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของเรา

  • เราใช้ พลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล 50%สำหรับแผ่นบรรจุภัณฑ์ขึ้นรูปในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ประกอบชิ้นส่วนในโรงงานผลิตของเราในสหรัฐอเมริกา

  • เราลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์หลักของคัลเลอร์ เซนเซชั่นแนล ลิปสติกประมาณ 10% ในสหรัฐอเมริกา และประมาณ 14% ในสหภาพยุโรป

  • สำหรับผลิตภัณฑ์ขวดแก้วทั้งหมดของในหมวดหมู่รองพื้นและยาทาเล็บ ผลิตจากแก้วที่ผ่านกระบงนการรีไซเคิลอย่างน้อย 20% ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป เราจะเปลี่ยนหลอดทึบของเราเป็นพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลแล้วอย่างน้อย 24% ในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

   

  เป้าหมายของเรา

  ภายในปี 2030 บรรจุภัณฑ์พลาสติกทุกชิ้นของเมย์เบลลีนจะผลิตจากพลาสติกที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล 100%

 2. การผลิตที่มีจิตสำนึก

  ณ จุดที่เราอยู่ในปัจจุบัน

  73% ของโรงงานผลิตที่เมย์เบลลีนเป็นเจ้าของมีความเป็นกลางทางคาร์บอน*

   

  เราทำได้อย่างไร

  เราลดการใช้พลังงานของเราด้วยมาตรการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การใช้หลอดไฟแอลอีดีไปจนถึงคอมเพรสเซอร์ประสิทธิภาพสูง สู่การรับรองมาตรฐานการออกแบบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (LEED) แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนผ่านแผงโซลาร์เซลล์ในสถานที่ การใช้ชีวมวล และโครงการพลังงานทดแทนนอกสถานที่เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

   

  เป้าหมายของเรา

  ภายในปี 2025 เราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนในทุกโรงงานผลิตของเรา ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานและใช้พลังงานทดแทน 100% ภายในปี 2030 เราจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน จากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เต็มรูปแบบของเราให้ได้ถึง 50%** เราจะร่วมมือกับซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต ผู้นำออกตลาด และผู้บริโภค ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา

   

  *เราบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับการปล่อยก๊าซในระยะที่ 1 และ 2 ครอบคลุม 8 ใน 11 ของโรงงานผลิต นับเป็น 79% ของผลิตภัณฑ์เมย์เบลลีน นิวยอร์กทั้งหมดในปี 2020 **เปรียบเทียบกับบรรทัดฐานในระยะที่ 1, 2 และ 3 ในปี 2016

 3. สูตรผสมที่มีจิตสำนึก

  ณ ปัจจุบัน

  ส่วนผสมจากธรรมชาติ

  เราพิจารณาส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ หากส่วนผสมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ หรือผ่านกระบวนการมาก่อน และยังคงโครงสร้างโมเลกุลกว่า 50% จากแหล่งกำเนิดเดิมตามธรรมชาติ

   

  การสรรหาแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืน

  ส่วนผสมที่เราสรรหาอย่างยั่งยืน ได้แก่: Shea Butter, Cocoa Butter, Rice Bran Oil และ Sesame Seed Oil วิธีนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบซึ่งมีแหล่งที่มาจากพืชพรรณ มาจากห่วงโซ่อุปทานที่คำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

   

  เป้าหมายของเรา

  ภายในปี 2030 ส่วนผสมของเราจะเป็นวัตถุดิบชีวภาพ ที่ได้จากแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์หรือขั้นตอนการหมุนเวียน เราทำงานร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์จากพลังแห่งวิทยาศาสตร์แบบยั่งยืน ในการคิดค้นสูตรของส่วนผสมอันทรงประสิทธิภาพจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการที่มีความรับผิดชอบยิ่งขึ้น ในการแปรรูป การสกัด หรือการหมัก

 4. การกำจัดอย่างมีสำนึก

  ณ ปัจจุบัน

  ปัจจุบันระบบการรีไซเคิลไม่ให้การยอมรับเครื่องสำอางส่วนใหญ่ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของเครื่องสำอางมีขนาดเล็กเกินไป (น้อยกว่า 20 มล.) และส่วนมากผลิตจากการผสมผสานวัสดุที่แตกต่างกัน ทั้งหมดเป็นอุปสรรคต่อการนำกลับมาใช้ซ้ำ

   

  เป้าหมายของเรา

  มาช่วยกันลดขยะกันเถอะ! จุดมุ่งหมายของเราก็คือ การช่วยให้กระบวนการนำเครื่องสำอางกลับมาใช้ซ้ำเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน เพื่อให้แน่ใจว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆ สามารถมีชีวิตใหม่หลังถูกใช้งาน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะลงทุนเพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการนำเครื่องสำอางกลับมาใช้ซ้ำร่วมกับ South Pole บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนระดับโลก

ร่วมมือร่วมใจไปด้วยกัน

พบกับสมาชิกในทีมของเรา ที่จะมาอธิบายว่าพวกเขาช่วยให้เราร่วมจิตสำนึกได้อย่างไร

Footnotes:

*เรานับส่วนผสมว่ามาจากธรรมชาติหากส่วนผสมดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงจากสภาพธรรมชาติ หรือเคยผ่านกระบวนการมาก่อนแต่ยังคงโครงสร้างโมเลกุลเดิมกว่า 50% ที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติ
**สูตรผสมที่เป็นวีแกน หมายถึงปลอดส่วนผสมที่มาจากสัตว์
***Clean Formula หมายถึง เราเลือกที่จะผสมสูตรของผลิตภัณฑ์นี้โดยปราศจากส่วนผสมบางอย่าง เช่น Paraben และ Mineral Oil และส่วนผสมอื่นที่รวมอยู่ในรายการที่ผู้บริโภคบางรายหาทางหลีกเลี่ยง