คำถามที่พบบ่อย

เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ที่โปร่งใสกับผู้บริโภคของเรา ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเราให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินอยู่ในกระบวนการเพื่อการเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนมากขึ้นของเรา

เราจะรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของเราเป็นประจำทุกปี และให้ข้อมูลล่าสุดบนช่องทางโซเชียลและดิจิทัลของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนของเราจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบอิสระเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงและถูกต้อง
ความยั่งยืนถือเป็นความท้าทายในอุตสาหกรรมความงาม ไม่ใช่แค่สำหรับเมย์เบลลีน นิวยอร์กเท่านั้น หนึ่งในผลกระทบที่สำคัญที่สุดของเราคือบรรจุภัณฑ์ของเรา ในปัจจุบัน ระบบรีไซเคิลไม่สามารถรองรับเครื่องสำอางส่วนใหญ่ได้ เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ของเรามักจะมีขนาดเล็กเกินไป (น้อยกว่า 20 มล.) และผลิตจากวัสดุผสมที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิล

ความปรารถนาอันแรงกล้าของเราคือการช่วยค้นหาวิธีต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการรีไซเคิลนั้นจะดำเนินการได้จริง ด้วยเหตุนี้ เราจึงลงทุน 5 ล้านเหรียญสหรัฐจนถึงปี 2030 ด้วยความร่วมมือกับกลุ่มการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชั้นนำที่ขั้วโลกใต้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการรีไซเคิล
 
เมย์เบลลีน นิวยอร์กมุ่งมั่นที่จะค้นหาส่วนผสมที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์บางประเภทของเราใช้เชียบัตเตอร์ โกโก้บัตเตอร์ น้ำมันรำข้าว และน้ำมันเมล็ดงาจากแหล่งที่ยั่งยืน แนวทางนี้ช่วยให้แน่ใจว่าส่วนผสมเหล่านี้มาจากห่วงโซ่อุปทานที่ยึดมั่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพและช่วยจำกัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หนึ่งในแนวทางปฏิบัติของวิทยาศาสตร์สีเขียว ได้แก่ การเพาะปลูก การแปรรูป และการกำหนดส่วนผสมอย่างระมัดระวังโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ช่วยลดรอยเท้านิเวศต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้สารเคมีให้เหลือน้อยที่สุด โดยทั่วไปแล้ว เคมีมักเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ประดิษฐ์หรือสังเคราะห์ขึ้น สมาคมนี้ส่งเสริมแนวคิดเชิงอุปาทานที่ว่าสารเคมีเป็นอันตรายแต่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ดี! ข้อความนี้เป็นเท็จ ความจริงก็คือการแปรรูปวัสดุทางเคมีช่วยส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านคุณภาพและความสามารถในการผลิตซ้ำให้ดียิ่งขึ้นได้ ในธรรมชาติ คุณภาพของส่วนผสมจากธรรมชาติอาจแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และปัจจุยอื่น ๆ ในการเพาะปลูก

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา ทั้งสูตรที่มีส่วนผสมสังเคราะห์ ส่วนผสมจากธรรมชาติ หรืออื่น ๆ จะต้องได้รับการประเมินความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการใช้งาน ได้แก่ การใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน และปริมาณของส่วนผสม
ผลิตภัณฑ์ของเมย์เบลลีนทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการประเมินที่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างเข้มงวดซึ่งกำกับดูแลโดยศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของเรา เรามีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับวัตถุดิบ อีกทั้งยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วย เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาในการประเมินวัตถุดิบอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้วัตถุดิบกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ในขั้นตอนต่อไป เราทำการทดสอบความทนทานต่อผลิตภัณฑ์หลายประเภทร่วมกับห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยเฉพาะทางของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมย์เบลลีนที่คุณชื่นชอบ โปรดไปที่ส่วนภายในผลิตภัณฑ์ของเรา