เคล็ดลับ & คู่มือสอน

วิธีการเขียนคิ้ว 

เมย์เบลลีน บราว คอนเทนต์ บราว ดีไฟน์ ฟิล ดูโอ เฮดเดอร์ (1)

เขียนโครงคิ้วและแต่งเติมคิ้ว


หมดยุคการเขียนคิ้วบางแล้วหันมาแต่งเติมและจัดแต่งทรงคิ้วด้วยที่เขียนคิ้วดูโอ้แบบดินสอและแบบฝุ่นกัน

 

  1. เขียนโครงคิ้วด้วยดินสอ

    เขียนลายเส้นสั้นและเบามือเพื่อกำหนดโครงคิ้วให้เข้ารูป

  2. ปัดคิ้วด้วยแปรงจัดแต่งทรงคิ้ว

    ใช้แปรงจัดแต่งทรงคิ้วปัดและจัดแต่งขนคิ้วให้เป็นระเบียบ

  3. อวดเสน่ห์ด้วยลุคสุดปัง

    ใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเขียนคิ้วตามรูปทรงคิ้วเดิมสำหรับลุคคิ้วเป๊ะเป็นธรรมชาติ

เขียนโครงคิ้วใหม่

ดูการเปลี่ยนลุคของทรงคิ้วที่ชัดเจนขึ้น
วิธีเขียนคิ้วด้วยดีไฟน์ ฟิลล์ ดูโอ ก่อนแต่งเติมคิ้ว
วิธีเขียนคิ้วด้วยดีไฟน์ ฟิลล์ ดูโอ หลังแต่งเติมคิ้ว