เคล็ดลับความงาม

วิธีการแต่งทรงคิ้ว

ด้วยชอล์กแต่งทรงคิ้ว

ขั้นตอนการใช้เมย์เบลลีน บราว ดราม่า เชปปิ้ง ชอล์ก พาวเดอร์
  1. ขั้นตอนที่ 1

    วาดทรงใต้คิ้วด้วยด้านสันของแอปพลิเคเตอร์

  2. ขั้นตอนที่ 2

    ใช้ด้านแบนของแอปพลิเคเตอร์ค่อยๆ เติมแต่งคิ้วจากหัวคิ้วไปยังส่วนโค้งของคิ้ว

  3. ขั้นตอนที่ 3

    หมุนแอปพลิเคเตอร์มาเป็นด้านสันเพื่อเติมและแต่งทรงหางคิ้ว